Kalite Hedefimiz

Kalite Hedeflerimiz;

➢ Müşteri beklentilerini tam olarak anlamak, karşılamak ve daha iyisini gerçekleştirmek.(Kalite, Maliyet, Süre )

➢ Ürün veya hizmetlerde, verimlilikte ve yapılan her iste “ SÜREKLİ GELİŞME “ anlayışına sahip olmak.

➢ Çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluğumuzun bilincinde olmak ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda yönlendirmek.

➢ Çalışanlarımızın eğitimini en üst düzeyde tutmak.

➢ Mevcut pazar payımızı arttırmak.

Kalite Taahhütlerimiz;

➢ Tüm ürün, hizmet ve işlevler müşterilerimizin gereksinimlerini karşılayacaktır

➢ Çevreye saygılı olmak ve doğal kaynakları verimli kullanmak

➢ Sürekli kalite iyileştirme ve işleri ilk seferde doğru yapma sorumluluğumuzdur.